Zelfhulpboeken

Op weg naar herstelOp weg naar herstel. Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden Omdat de auteurs in hun dagelijkse omgang met opgegeven patiënten merkten, dat "de wil om te leven" een krachtige invloed op het verloop van de ziekte leek te hebben, werkten zij een methode uit, waarbij de patiënten vooral gemotiveerd werden om te willen leven.
De kern van de methode berust op visualisatie- en ontspanningstechnieken. Wat op deze manier bereikt kan worden is niet alleen een verlenging van de levensduur of in sommige gevallen herstel, maar bovenal een verbetering van de kwaliteit van het leven gedurende de ziekteperiode. Dat daardoor een meer leefbare sfeer ontstaat in de familie is een niet te verwaarlozen gevolg.
 
 
De kracht die in je schuiltDe kracht die in je schuilt. O.Carl Simonton over het vervolg op "Op weg naar herstel": 'Toen ik in 1978 als co-auteur meewerkte aan 'Op weg naar herstel' wist ik dat de technieken die ik gebruikte, werkten. Sindsdien heeft de medische wetenschap veel meer duidelijk gemaakt over hoe en waarom ze werken. Ik merkte dat de krachtigste benadering van kanker uitgaat van lichamelijke, geestelijke en spirituele processen die systematisch de problemen rond ziekten blootleggen en op methodische wijze veranderingen teweegbrengen die naar gezondheid leiden.
Ik heb een aantal opmerkelijke patiënten ontmoet, zoals Reid Henson. We gaan mee op Reids reis van een terminale diagnose naar gezondheid. Zijn benadering kan voor mensen met kanker of andere ernstige ziekten een stimulans zijn om op hun eigen persoonlijke manier toe te werken naar verbetering of genezing.
 
Daar waar Simonton het antwoord op de belangrijke "Ja, maar hoe doe ik dat precies?" vragen schuldig blijft, geven Joe Dispenza en Brandon Bays, als ervaringsdeskundigen, in hun boeken daar wel concreet antwoord op.
 
Onderstaande boeken van Joe Dispenza en Brandon Bays sluiten goed aan bij de zelfhulpboeken van Simonton, maar geven ook afzonderlijk antwoorden en oplossingen op uw vragen. Zeker aanraders voor hen die de theorie en praktijk van deze technieken cognitief willen begrijpen en toepassen. Naast de theorie en hoe deze in de praktijk toe te passen, kunt u ook hierin over gedocumenteerde casussen lezen.
 
 
Jij bent de PlaceboJij bent de Placebo. Is het mogelijk om te genezen met enkel je gedachten - zonder medicatie of operatie?
De waarheid is dat dit vaker gebeurt dan je misschien zou verwachten. In Jij bent de placebo bespreekt dr. Joe Dispenza talrijke gedocumenteerde casussen van mensen die een hartaandoening, een depressie, reumatoïde artritis en zelfs de ziekte van Parkinson keerden door in een placebo te geloven, en vertelt de verhalen van mensen die om dezelfde reden juist ziek werden en zelfs zijn overleden, zoals slachtoffers van een voodoo-vloek of van een foutieve medische diagnose van een fatale ziekte.
Ook stelt hij de vraag of het mogelijk is om mensen de principes van de placebo te leren en, zonder gebruik te maken van een externe remedie, dezelfde innerlijke veranderingen teweeg te brengen in hun gezondheidstoestand en ten slotte in hun leven?
Hij bespreekt wetenschappelijk bewijsmateriaal (inclusief hersenscan-weergaven in kleur) van bijzondere genezingen tijdens zijn workshops waarin deelnemers zijn model van persoonlijke transformatie leren op basis van praktische toepassingen van het 'placebo-effect'. Het boek eindigt met een geleide meditatie om de overtuigingen en percepties te veranderen die je beperken - de eerste stap in genezing.
Jij bent de placebo combineert de nieuwste research in neurowetenschap, biologie, psychologie, hypnose, geconditioneerd gedrag en kwantumfysica om de werking van het placebo-effect te ontsluieren ... en laat zien hoe het schijnbaar onmogelijke, mogelijk kan worden.
 
 
Overstijg jezelfOverstijg jezelf. De nederlandse vertaling van 'Breaking the Habit of Being Yourself'. Een praktische doe-het-zelfgids die de lezer op een eenvoudige en begrijpelijke manier een werkmodel voor persoonlijke verandering biedt. De auteur, biochemicus en gespecialiseerd in hersenwetenschap, tevens als wetenschapper gekoppeld aan het project ‘What the bleep do we know?’, schreef dit boek als vervolg op ‘Evolve your brain’.
Het boek begint met een kennismaking met kwantumfysica om zo vertrouwd te raken met het idee dat de subjectieve geest invloed heeft op de objectieve wereld. Vervolgens wordt uiteengezet wat er nodig is om te veranderen, namelijk het overwinnen van omgeving, lichaam en tijd.
Op een heldere en illustratieve manier wordt uitgelegd hoe ons brein is gevormd door onze ervaringen, ingeprente gedragingen, gedachten en emoties, waardoor wij steeds weer op een voor ons vertrouwde manier reageren. De auteur concludeert dat we, door meditatie, in het besturingssysteem van het onderbewustzijn kunnen doordringen, om blijvende positieve veranderingen aan te brengen.
In het laatste deel wordt een stapsgewijs meditatieproces uiteengezet. Een vooruitstrevend en toegankelijk boek voor persoonlijke groei. Het weet een brug te slaan tussen wetenschap en praktische toepasbaarheid.
 
 
Becoming SupernaturalBecoming Supernatural. What would it mean to become supernatural? What if you could tune in to frequencies beyond our material world... change your brain chemistry to access transcendent levels of awareness... create a new future... and transform your very biology to enable profound healing? This is what Dr. Joe Dispenza offers in this revolutionary book: a body of knowledge and a set of tools that allow ordinary people-people just like you-to reach extraordinary states of being. Dr. Joe, author of the New York Times bestseller You Are the Placebo as well as Breaking the Habit of Being Yourself and Evolve Your Brain, draws on up-to-the-minute research in neuroscience, epigenetics, and quantum physics to show how this kind of transformation takes place and what it can mean for our lives.
In these pages, you'll explore: - How to free yourself from the past by reconditioning your body to a new mind - How changing your frequency allows you to create reality in the generous present moment - The secret science of the pineal gland and its role in accessing mystical realms of reality - How to shift your awareness beyond the limited, predictable material world and move into the quantum field of infinite possibilities - And much more Using tools and practices ranging from state-of-the-art brain imaging to exercises such as a walking meditation, Dr. Joe offers nothing less than a program for stepping outside our physical reality and into a new world. This is who we really are, he writes, and this is the future I'm creating-one in which each and every one of us becomes supernatural.
 
 
De Helende ReisDe Helende Reis. Brandon Bays heeft samengewerkt met grote meesters als Deepak Chopra en Wayne Dyer. In 1992 werd ze ernstig ziek en de diagnose stimuleerde haar om diep in haar ziel te duiken en haar leven nauwgezet onder de loep te nemen. Zeven weken later was ze genezen: zonder medicijnen, zonder operatie. Maar het verhaal van Brandon houdt daar niet op. In de jaren na haar genezing zocht ze een methode waarin haar ervaring zodanig verwerkt was, dat daarmee ook andere mensen een helende reis kunnen maken. Sindsdien heeft ze duizenden mensen kunnen helpen zichzelf te bevrijden van levenslange klachten en emotionele blokkades. In dit boek geeft ze alle informatie die nodig is voor een helende reis.
 
 
De Helende Reis voor KinderenDe Helende Reis voor Kinderen. De helende reis voor kinderen is een inspirerend boek voor ouders en iedereen die zorg draagt voor kinderen. Het biedt praktische handvatten om kinderen te helpen hun schitterend potentieel, hun innerlijke wijsheid en natuurlijke vaardigheden tot volledige bloei te brengen. Met simpele en doeltreffende technieken kunt u kinderen helpen positiever te worden en emotionele blokkades en andere remmingen te laten verdwijnen. De kinderen zelf vertellen dat het kan, en hoe!
 
 
Bent u geïnteresseerd in één van deze zelfhulpprogramma's icm mijn sessies, dan kunt u deze boeken bij mij in bruikleen krijgen.
Bij de boeken van Joe Dispenza zijn ook speciaal hiervoor geproduceerde geleide meditaties beschikbaar.