Metafysische workshops

Metafysische workshopsnaast de diensten welke ik aanbied ter ondersteuning van je welzijn en gezondheid, bied ik ook niet gezondheid gerelateerde metafysische diensten (bovennatuurlijke diensten, welke niet met de gangbare wetenschap te verklaren zijn) aan.

Van enkele daarvan, zoals Remote Viewing (het vermogen om dingen op afstand te 'zien') en Psychokinese (het manipuleren van materie), kun je ook zelf, tijdens een 1-op-1 workshop, de grondbeginselen leren.

Tijdens korte, compacte workshops wil ik je de mogelijkheid bieden je eigen (latente) capaciteiten op deze gebieden te ontwikkelen en te ervaren.
 

Remote Viewing

Remote Viewing is het vermogen om dingen waar te nemen, te beschrijven en informatie te verkrijgen over een persoon, plaats of voorwerp op afstand.

Deze Remote Viewing workshop is een veelzijdige ervaring waarbij je werkt volgens wetenschappelijk geteste dubbel-blinde protocollen en de verantwoordelijkheden leert kennen van de verschillende personen welke bij de RV betrokken zijn (de Waarnemer, de Assistent en de Evaluator) en ervaart waarom elk van deze drie rollen cruciaal zijn voor het succes van de Remote Viewing.

Wil je dit zelf ook eens proberen? Meldt je dan aan middels onderstaand formulier en ontdek het verruimen van je bewustzijn, het focussen van je geest om informatie te ontvangen en, uiteindelijk, het deelnemen aan een reeks dubbelblinde, onafhankelijk beoordeelde Remote Viewing proeven om je nieuw verworven vaardigheden te oefenen in het op afstand ‘waarnemen’ van het onzichtbare.
 

Psychokinese, Mind-2-Matter

Onder Psychokinese wordt verstaan het met mentale energie manipuleren van materie, bijvoorbeeld het manipuleren van dobbelstenen, het laten oplichten van TL-lampen, het beïnvloeden van de groei van zaden, het doen 'oplossen van wolken' en het beïnvloeden van radioactieve straling, maar de meest bekende is wel het buigen van vorken en lepels.

Wetenschappers zijn nog steeds druk bezig om deze verschijnselen te verklaren. Bij psychokinese hebben we namelijk te maken met onzichtbare krachten die vergelijkbaar zijn met de mentale energie die o.a. worden gebruikt door magnetiseurs.

Tijdens een workshop wil ik je leren hoe je je mind-set kunt veranderen door zelf materie te manipuleren. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je zelf eens proberen een vork of een lepel te buigen, meldt je dan aan via onderstaand formulier.
 
 
Let op: Iedereen zal deze workshops, zowel Remote Viewing als Psychokinese, op zijn eigen, unieke wijze ervaren. Elke deelnemer zal deze workshop(s) ervaren op manieren die in overeenstemming zijn met zijn/haar eigen behoeften en overtuigingen.

Deze workshops duren elk ca 3-3½ uur en kosten EUR 150,- per workshop. Inbegrepen zijn (niet alcoholische) drankjes en de benodigde materialen.
 
Er worden momenteel geen Metafysische Workshops aangeboden.