Het lezen van de boeken van Dolores Cannon was een soort van feest van herkenning omdat ik al op verschillende manieren kennis had genomen van de esoterische wereld en de meta fysica. Ik vroeg me af of ik nieuwe stappen in mijn spirituele ontwikkeling kon maken via de weg van hypnose. Via de website van Dolores Cannon / QHHT kwam ik bij Geert terecht.
 
Behalve hypnose werkt Geert ook met Hemi-Sync programma's. En omdat mijn nieuwsgierigheid met betrekking tot het onderbewustzijn tijdens de eerste hypnose sessie geprikkeld werd heb ik vervolgens onder zijn begeleiding ook een aantal Hemi-Sync oefening gedaan.
 
Met Hemi-Sync is het mogelijk om iets te leren en te ervaren van ons onderbewustzijn. Tijdens een van de oefening werd ik genoeglijk geconfronteerd met de laatste antwoorden die ik nodig had om mijn boek af te schrijven. De informatie kreeg ik door in de vorm van een illustratie waarin alle kern elementen van het boek weergegeven waren. Voor mij betekende dit een doorbraak omdat ik wist dat het manuscript zonder deze heldere illustratie zijn belangrijkste context miste.
Hier beschrijf ik slechts een voorbeeld waar je duidelijk iets aan hebt in onze fysieke wereld. Hemi-Sync kan echter op talrijke andere manieren een bijdrage leveren aan onze spirituele ontwikkeling. Zo leerde ik dankzij Geert op eenvoudige manieren om de onverklaarbare pijn die ik bij tijd en wijle in mijn benen had tot een minimum te beperken. Fantastisch!
 
In overleg met Geert kijken we gedurende een sessie telkens opnieuw naar mijn behoeften van dat moment en bespreken we de oefeningen die daar het beste bijpassen. Ook al krijg ik niet direct pasklare antwoorden, na verloop van tijd besef ik telkens opnieuw hoe snel ik desbetreffende stadium ontgroeit ben. En daarmee ben ik weer een ervaring rijker geworden. Het gevraagde en beantwoordde doen er dan niet meer toe want samen zitten ze immers verpakt in de ervaring.

 

A.S. (Arnhem), (hemi-sync)